Algemene voorwaarden en huisregels

  1. Home
  2. Algemene voorwaarden en huisregels

Algemene voorwaarden Kinderfestival Bussum

1. Ouders/verzorgers zijn verplicht een Wettelijke aansprakelijkheid verzekering te hebben.

2. Verblijf van de kinderen op het Kinderfestival, blijft de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers.

3. Met het inschrijven verklaart de ouder/verzorger de persoonsgegevens van dit kind naar waarheid ingevuld te hebben.

4. Aangeschafte producten op naam zijn niet overdraagbaar aan derden.

5. Eenmaal aangeschafte producten op naam worden niet retour genomen of gerestitueerd.

6. Dagkaarten die niet voor 10.30 uur opgehaald worden, verliezen hun geldigheid en kunnen opnieuw worden verkocht.

7. Het festival is van 10.00-16.00, of einde van de dagactiviteit indien anders aangegeven. Voor kinderen die niet gaan zwemmen geldt einde dagactiviteit 13.30 uur.

8. Het meebrengen van materiaal, extra kleding, en dergelijke gebeurt op eigen risico.

9. Kinderfestival is niet verantwoordelijk voor enig letsel dat het kind oploopt.

10. Het Kinderfestival is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen. 11. Kinderen worden gehouden aan onze huisregels. In geval van herhalende overtreding of ernstige schending, kan het kind verdere deelname ontzegd worden.

Huisregels

1. Bij het hutten bouwen is stevig schoeisel verplicht.

2. In bomen klimmen is tijdens het Kinderfestival niet toegestaan.

3. Het is niet toegestaan om eigen timmer- en knutselmaterialen mee te nemen.

4. Gevonden voorwerpen worden na het festival aan een goed doel geschonken.

5. U bent verantwoordelijk voor de lunch van uw kind. Deze kunt u ook bij ons bestellen tegen betaling.

6. Er dient altijd iemand telefonisch bereikbaar te zijn. En in geval van een ziekenhuisbezoek dient u ten spoedigste de zorg weer over te nemen.

Menu