Algemene voorwaarden en huisregels

 1. Ouders/verzorgers zijn verplicht een Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren te hebben, danwel aantoonbaar in staat te zijn om enige schade of letsel veroorzaakt door het kind te kunnen vergoeden.
 2. Tijdens het verblijf van het kind op het Kinderfestival blijft het kind de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers.
 3. Met het inschrijven verklaart de ouder/verzorger de persoonsgegevens van het kind naar waarheid ingevuld te hebben.
 4. Aangeschafte producten zijn niet overdraagbaar aan derden. Het is NIET toegestaan kaarten door te verkopen of te kopen van anderen anders dan rechtstreeks van het Kinderfestival.
 5. Eenmaal aangeschafte producten worden niet retour genomen of gerestitutioneerd.
 6. Het festival is van 10.00-16.00 uur, of einde van de dagactiviteit indien anders aangegeven.
 7. Dagkaarten dienen in verband met organisatorische zaken en veiligheid tussen 10:00 en 10:30 uur opgehaald te worden.
 8. Dagkaarten die niet voor 10.30 uur opgehaald worden, verliezen hun geldigheid, waardoor het kind de toegang tot Kinderfestival kan worden ontzegd. Het niet ophalen van dagkaarten geeft geen recht op restitutie.
 9. Alleen in noodgevallen kunnen kinderen eerder opgehaald worden. Als van te voren bekend is dat het kind eerder opgehaald moet worden dan kan het niet mee zwemmen en moet het voor het zwemmen (13:30 uur) opgehaald worden.
 10. Het meebrengen van eigen materiaal, extra kleding en dergelijke gebeurt op eigen risico. De leiding van het Kinderfestival mag bepaalde voorwerpen weigeren als deze een mogelijk gevaar kunnen vormen voor de veiligheid van het kind of andere kinderen.
 11. Kinderfestival is niet verantwoordelijk voor enig letsel dat het kind oploopt.
 12. Het Kinderfestival is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.
 13. Kinderen worden gehouden aan onze huisregels. In geval van herhalende overtreding of ernstige schending, kan het kind verdere deelname ontzegd worden.

Huisregels

 1. Het is op het terrein van Kinderfestival en in de rij van de kassa verboden te roken.
 2. Honden dienen op het terrein van Kinderfestival te zijn aangelijnd.
 3. Bij het hutten bouwen is stevig schoeisel verplicht.
 4. In bomen klimmen is tijdens het Kinderfestival niet toegestaan.
 5. Het is niet toegestaan om eigen timmer- en knutselmaterialen mee te nemen.
 6. In principe kan elk kind slechts eenmalig per jaar mee op een excursie, tenzij de leiding anders bepaald.
 7. Er dient altijd iemand telefonisch bereikbaar te zijn. En in geval van ziekte of een ongeval dient ten spoedigste de zorg weer overgenomen te worden.