Veiligheid

Maximum aantal kinderen

Er is een maximum aantal kinderen per dag gesteld. De grens ligt bij 10 kinderen per medewerker. Als er 20 medewerkers actief bezig zijn met de kinderen in het activiteitenaanbod mogen er 200 kinderen op het terrein zijn. Dagelijks zorgen we ervoor dat de verhouding leiding/kind gunstig is voor het plezier en veiligheid van het spelende kind.

Maximum aantal Kleuters

Bij de kleuters is er een vast maximum van 50 ingesteld. Wij vinden het belangrijk dat er binnen de kleutertent en de omgeving die met vrolijke vlaggen is afgezet voldoende speelruimte is. In tegenstelling tot de bij de grotere kinderen hanteren wij een 1 op 6 regel. De kleuters hebben iets meer persoonlijke aandacht en begeleiding nodig en op deze manier kunnen we dat ook bieden.

Elke dag melden

Het is belangrijk dat ouders hun kind(eren) elke dag melden op het kinderfestival bij de kassa/inschrijving om hun dagkaart af te halen. Op deze manier weet de leiding welke kinderen er die dag aanwezig zijn. De gegevens worden dagelijks verwerkt in presentielijsten die belangrijk zijn voor een telling van de kinderen gedurende de dag. Kortom: iedereen moet zich ‘s ochtends melden bij de inschrijving. Ook als uw kind het terrein eerder verlaat vinden wij het fijn als u dit even aan ons meldt.

Water uitdelen

Elk jaar gaan we ervan uit dat het mooi weer wordt en de zon van zich laat horen. Bij extreme warmte hoeft u zich geen zorgen te maken of uw zoon of dochter wel voldoende drinkt. Hier zorgen wij voor. Verdeeld over het veld hebben wij water afgifte punten en zien alle medewerkers erop toe dat kinderen voldoende drinken.

Tellingen

De kinderen worden ‘s morgens geteld bij de kassa. Halverwege de dag worden alle kinderen op het veld nogmaals geteld. Deze middagtelling noemen we inmiddels het “snel-tel-spel”. Hoe gaat dat in zijn werk? Op alle entreekaartjes staan verschillende symbolen en en medewerkers hebben een vlag welke correspondeert met eenzelfde symbool. Wanneer de vlaggen met deze symbolen op het veld verschijnen is het doel van het spel welke vlag (na het aftellen) als eerste zijn/haar groep compleet heeft? De groep die gewonnen heeft, krijgt een beloning. Als laatste controle tellen wij de kinderen onderweg naar het zwembad en op de terugweg, zo raken we niemand kwijt.

E.H.B.O.

Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op het festival. Veel van onze vaste vrijwilligers zijn BHV gecertificeerd. Zij staan in nauw contact met onze hoofd veiligheid en zullen indien nodig kleine EHBO handenlingen uitvoeren in de speciale EHBO-tent op het veld.

Rookverbod

Al jaren geldt er een rookverbod op het kinderfestivalterrein. Niemand rookt in de tenten, bij de activiteitonderdelen, in het bos en tijdens de lunch op het veld met de kinderen rondom de vlaggenmast. Kortom overal waar er kinderen zijn wordt er niet gerookt.

Politie & Brandweer

Voordat het Kinderfestival begint is er overleg met medewerkers van de Politie en de Brandweer. Bij de Politie is er een agent aangesteld, die gedurende het Kinderfestival contactpersoon is tussen medewerkers van de Politie en het Kinderfestival. Bij calamiteiten kan er naar een direct nummer worden gebeld. Regelmatig zal de Politie patrouilleren over het festivalterrein, zowel overdag als in de avond. De Brandweer Bussum verleent elk jaar hun medewerking door zorg te dragen voor de jaarlijkse controle. Er staan brandblussers staan in elke tent en verspreid op het festivalterrein. Voordat het Kinderfestival begint controleert de Brandweer het terrein ook op brandveiligheid.

Verzekeringen

Het Kinderfestival is een activiteit van Stichting Kinderfestival. De eindverantwoordelijkheid van het festival ligt bij deze stichting. Zowel de medewerkers als de deelnemers aan de activiteiten vallen onder voorwaarden onder de collectieve verzekering van de organisatie voor aansprakelijkheid en ongevallen.

Gevonden voorwerpen

In al het enthousiasme van de kinderen vergeten zij wel eens hun spullen mee naar huis te nemen. Tijdens het festival bewaren we alle kleding, broodbakjes en andere gevonden voorwerpen bij de EHBO-tent. De spullen hangen aan de lijn of zitten in een grote wasmand. Alles wat achterblijft na het festival wordt door ons gedoneerd aan het Goede doel.